Informaciniai dokumentai įsigyjantiems draudimo sutartis

Sveikiname nusprendus įsigyti Mango Insurance platinamus draudimo produktus!

Žemiau teikiame informaciją ir nuorodas į draudimo sutarties dokumentus su kuriais kviečiame susipažinti bei laikytis juose nurodytų pareigų.

Mango Insurance Techninės apžiūros draudimo dokumentai:

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Mango Insurance Techninės apžiūros draudimo taisyklės

Informacija klientui

Informacija pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Mango Gap OPEN draudimo dokumentai:

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Mango Gap draudimo bendrosios draudimo sąlygos

Mango Gap OPEN specialiosios draudimo sąlygos

Informacija klientui

Informacija pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą