PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Duomenų valdytojas MANGO UW, UAB, juridinio asmens kodas 306010506, registracijos adresas: Polocko g. 26-41, Vilnius (toliau – šio projekto vardu MANGO UW, arba mes), pripažįsta ir vertina savo klientų (toliau – Klientai, arba Jūs) privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl, siekdami supažindinti Jus su mūsų taikomais asmens duomenų apsaugos standartais, parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje išsamiai aprašėme, kokius Jūsų asmens duomenis renkame bei kaip juos tvarkome.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar teikdami jam savo asmens duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ar bet kokiu kitu būdu. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba keisti šią Privatumo politiką. Naujausią Privatumo politikos versiją visada galite rasti MANGO UW interneto svetainėje mangouw.eu (toliau – Interneto svetainė), o Privatumo politiką pakeitus reikšmingai, papildomai informuosime pranešimu.

1. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

MANGO UW renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

MANGO UW tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y., kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, registruojantis gauti naujienlaiškius, arba kitais aktyviais veiksmais;

 • Sutarčių, susitarimų ar panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;

 • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);

 • Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ TEIKIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO TIKSLU

MANGO UW Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: susisiekimui su Jumis, įvairių pirkimo-pardavimo/nuomos ar kitų paslaugų teikimo sutarčių (toliau – Sutartys), Kliento sudaromų su MANGO UW, sudarymui ir vykdymui.

Aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais renkami ir tvarkomi šie Kliento duomenys: vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, gimimo data/juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir kita su pirkimu-pardavimu ar paslaugų teikimu pagal sudarytą sutartį susijusi informacija (pvz., nupirktos paslaugos, kaina ir pan.).

MANGO UW duomenis gauna iš paties Kliento, Kliento atstovų (pvz., nekilnojamojo turto agentų) arba kitų MANGO UW grupės įmonių.

MANGO UW šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

MANGO UW Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir mūsų partnerių, susijusių įmonių pasiūlymais, naujienomis;

 • Telefonu galite sulaukti asmeninių Jūsų poreikiams pritaikytų pardavimų skambučių;

 • paštu ar telefonu sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų ar mūsų partnerių, susijusių įmonių Jums suteiktas paslaugas ir (ar) produktus.

MANGO UW duomenis gauna iš paties Kliento jam užsiregistruojant gauti naujienlaiškį ar kitokią reklaminę informaciją, taip pat iš kitų MANGO UW grupių įmonių, kai Klientas užsiregistruoja gauti tų įmonių naujienlaiškius arba naujienlaiškius apie visos MANGO UW įmonių grupės vystomus projektus.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje, informavę mus el. paštu info@mangouw.eu arba telefonu +370 6 121 2121.

Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Duomenys apie Jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes, mūsų partneriai (susijusios įmonės) ar trečiosios šalys galėtų rodyti turinį, atitinkantį Jūsų individualius interesus (plačiau Žr. Politikos skyrių apie slapukus).

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo jų pateikimo MANGO UW.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU

MANGO UW Jūsų asmens duomenis tvarko, kai jai pateikiate pasikreipimą (prašymą ir (ar) skundą) elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.

MANGO UW Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę;

 • Rengdama Jūsų lūkesčius ir poreikius atitinkantį pasiūlymą;

 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.

MANGO UW Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

5. MANGO UW KONTRAHENTŲ, SVEČIŲ, KITŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

MANGO UW tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių MANGO UW patalpose) asmens duomenis. Šie duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su MANGO UW užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;

 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;

 • Organizuojant ir registruojant asmens apsilankymą MANGO UW, suteikiant laikiną praėjimo kortelę, pildant svečių žurnalą;

 • Plėtojant ir užtikrinant MANGO UW ir su ja susijusių grupės įmonių teisėtus interesus;

 • MANGO UW ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;

 • MANGO UW vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Grupės vidaus administravimo ir valdymo tikslais MANGO UW tvarko dukterinės bendrovės darbuotojų duomenis (pvz., vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis).

MANGO UW šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS TIKSLU

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome personalo atrankos tikslais, remdamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos duomenis, ir saugosime iki konkrečios atrankos pabaigos. Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. Taip pat pažymime, kad mes galime patikrinti Jūsų pačių viešai profesiniais tikslais paskelbtus duomenis (pvz., LinkedIn ar panašiuose profesiniuose portaluose).

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei dvejus metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Jei MANGO UW ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.

7. MANGO UW AKCININKŲ ASMENS, NAUDOS GAVĖJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

MANGO UW savo veikloje tvarko savo akcininkų ir naudos gavėjų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją;

 • informaciją apie turimą akcijų nuosavybę, išmokamus dividendus, mokamus mokesčius;

 • informaciją apie dalyvavimą MANGO UW veikloje, akcininkų susirinkimuose, priimamus sprendimus.

Duomenys yra tvarkomi vidaus administravimo tikslu, siekiant įvykdyti MANGO UW taikomas teisines pareigas, susijusias su MANGO UW akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų susirinkimų šaukimu, akcijų apskaita, taip pat mokestinių ir kitų MANGO UW ir duomenų subjektams taikomų prievolių įvykdymo tikslais.

MANGO UW akcininkų ir naudos gavėjų asmens duomenų tvarkymas yra privalomas teisės aktuose nustatytas reikalavimas. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi vykdant sutartį su akcininku ar naudos gavėju, esant jų sutikimui arba įgyvendinant MANGO UW teisėtą interesą (vidaus administravimą).

Be asmens duomenų, kuriuos asmuo pateikia pats ar per savo atstovus, MANGO UW taip pat gauna asmens duomenis, t. y., vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, pareigas, kitas duomenų kategorijas, iš viešųjų registrų ir kitų teisėtų šaltinių, kai tam yra teisės aktuose nustatytas pagrindas.

MANGO UW savo akcininkų ir naudos gavėjų asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

8. MANGO UW VALDYMO ORGANŲ IR JŲ NARIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

MANGO UW tvarko vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jų narių (vadovų, valdybos narių) asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, pareigas, kontaktinę informaciją;

 • informaciją apie galimus interesų konfliktus, įskaitant užimamas pareigas kitose bendrovėse;

 • informaciją, susijusią su pareigomis, užimamomis MANGO UW.

MANGO UW aukščiau nurodytus asmens duomenis tvarko vidaus administravimo tikslu, siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su MANGO UW valdymo organų suformavimu (vadovų paskyrimu, valdybos sudarymu), vienasmenių ir kolegialių valdymo organų veiklos organizavimu, vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jų narių duomenų pateikimu viešiesiems registrams ir registravimu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų taikymu (pvz., reikalavimo vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jos narių duomenis nurodyti metiniame pranešime), pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų, taip pat kitų susijusių teisės aktų reikalavimų taikymu. Teisės aktuose nustatytais atvejais MANGO UW gali tvarkyti su asmeniu glaudžiai susijusių asmenų, šeimos narių duomenis.

MANGO UW vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas yra privalomas teisės aktuose nustatytas reikalavimas. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi vykdant sutartį valdymo organo nariu, esant jų sutikimui arba įgyvendinant MANGO UW teisėtą interesą (vidaus administravimą).

Be asmens duomenų, kuriuos asmuo pateikia pats ar per savo atstovus, MANGO UW taip pat gauna asmens duomenis, t. y., vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, pareigas, kitas duomenų kategorijas, iš viešųjų registrų ir kitų teisėtų šaltinių, kai tam yra teisės aktuose nustatytas pagrindas.

MANGO UW valdymo organų ir jų narių asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

9. ASMENS DUOMENŲTVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, MANGO UW gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

10. SLAPUKAI

Kas yra slapukai?

Jums lankantis Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai –nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje. Jie leidžia Interneto svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:

 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);

 • naršyklės tipas;

 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis, profesinė ar šeiminė padėtis);

 • duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Interneto svetainėje (kuriuose Interneto svetainės puslapiuose lankotės, kokiomis prekėmis domitės ir pan.).

Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, pagreitinti interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikti ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų Interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.

Pritaikant slapukų renkamą informaciją apie Jūsų veiksmus Interneto svetainėje, mes galime bendradarbiauti su analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (ar) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Kodėl naudojame slapukus?

Slapukais siekiame:

 • užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Interneto svetainėje;

 • užtikrinti tinkamą visų Interneto svetainės funkcijų veikimą, pavyzdžiui, prekių krepšelio, užsakymo formos pildymo ir pan.;

 • gerinti Interneto svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų Interneto svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;

 • atpažinti sugrįžtančius Interneto svetainės lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją lankytojams, prisiminti jų asmeninius nustatymus;

 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;

 • išmatuoti į mūsų Interneto svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Interneto svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;

 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Interneto svetainėje, tiek ir už jos ribų.

Kaip slapukai naudojami reklamos tikslais?

Reklaminiai slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai (angl. pixels) ir žymos (angl. tags), padeda mums efektyviau pateikti reklaminius pranešimus. Jie taip pat padeda mums pateikti tyrimus ir ataskaitas reklamuotojams, suprasti ir tobulinti mūsų paslaugas ir žinoti, kada Jums buvo parodytas turinys.

Kokius slapukus naudojame?

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Interneto svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje.

Visi mūsų naudojami slapukai naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu, išskyrus būtinuosius techninius slapukus. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku su visais slapukais“ Interneto svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Prieš sutikdami, galite pasirinkti, kokių rūšių slapukus pageidaujate įsirašyti paspaudę mygtuką „Slapukų nustatymai“.

Žemiau išvardijame Interneto svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, aprašymą, sukūrimo momentą, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

Slapukų rūšys

Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojamos tokių rūšių slapukai:

Būtinieji techniniai slapukai 

Šie slapukai Interneto svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų interneto svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Dėl šios priežasties būtinųjų techninių slapukų atsisakyti nėra galimybės.

Funkciniai slapukai 

Naudojant šiuos slapukus Interneto svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimo kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos). Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitus veiksmus, pvz., kai Interneto svetainėje paliekate komentarą (jeigu tokia galimybė yra suteikiama). Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar buvote jau buvote lankęsis Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Interneto svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Interneto svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Interneto svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Mes naudojame šią informaciją, siekdami pateikti Jums reklamą, atitinkančią Jūsų interesus. Reklaminiai – tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti trečiosios šalies nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti Jums labiau pritaikytą reklamą.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Pirmosios šalies (mūsų) slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimomomentas Galiojimo laikas

PHPSESSID būtinasis techninis slapukas pirmojo apsilankymo metu iki sesijos pabaigos

_hjIncludedInSample funkcinis slapukas pirmojo apsilankymo metu iki sesijos pabaigos

_fbp funkcinis slapukas pirmojo apsilankymo metu 3 mėnesiai

_ga analitinis slapukai pirmojo apsilankymo metu 2 metai

_gat analitinis slapukai pirmojo apsilankymo metu 1 para

_gid funkcinis slapukas pirmojo apsilankymo metu 1 para

_hjid funkcinis slapukas pirmojo apsilankymo metu 1 metus, jei nekeičiama reikšmė

Trečiųjų šalių slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimomomentas Galiojimo laikas

uid (.adform.net) Tikslinės rinkodaros slapukas pirmojo apsilankymo metu 2 mėnesiai

cid (.adform.net) Tikslinės rinkodaros slapukas pirmojo apsilankymo metu 2 mėnesiai

fr (.facebook.com) Tikslinės rinkodaros slapukas pirmojo apsilankymo metu 3 mėnesiai

tr (.facebook.com) Tikslinės rinkodaros slapukas pirmojo apsilankymo metu iki sesijos pabaigos

r/collect (doubleclick.net) Tikslinės rinkodaros slapukas pirmojo apsilankymo metu iki sesijos pabaigos

Trečiųjų šalių slapukai ir įskiepiai (angl. plug – in)

Kai kurie slapukai Interneto svetainėje, yra pateikti kitų asmenų – trečiųjų šalių (pavyzdžiui, reklamos ir analitikos paslaugų teikėjų). Šios trečiosios šalys naudoja savo pačių slapukus analizuodamos, kiek ir kaip lankytojai lankėsi Interneto svetainėje, iš kokių kitų svetainių pateko į Interneto svetainę, kur judėjo toliau ir pan. Tokius slapukus kuriančios ir naudojančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų išsaugojimui. Kiti trečiųjų asmenų slapukai ir įskiepiai – kai kuriuose Interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Šiais slapukais surenkamą ir perduodamą informaciją jų surinkimo ir perdavimo metu valdome kartu su jų savininkais kaip bendri valdytojai, tačiau nekontroliuojame ir nesame atsakingi už tai, kaip jie Jūsų informaciją tvarkys ir naudos toliau. Dėl slapukų veikimo specifikos mes neturime prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

Mūsų Interneto svetainėje yra naudojami šių trečiųjų šalių slapukai ir/ar įskiepiai (angl. plug – in):

 • „Adform” slapukai (Adform analitinė/reklaminė paslauga);

 • „Facebook Pixel“ (Facebook analitinėpaslauga) ir „Facebook“ slapukai.

Apie tai, kaip šios bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją, galite sužinoti jų privatumo politikose ar pasikreipę į jas tiesiogiai.

FacebookPixel

Mūsų Interneto svetainė naudoja mažas JavaScript kodo dalelytes, kurios yra įdiegtos visuose mūsų Interneto svetainės puslapiuose. Šios kodo dalelytės, kurios vadinamos pikseliais, turi daugybę funkcijų, jų pagalba mes renkame informaciją apie Facebook reklamų paspaudimus ir jų pagalba Interneto svetainę aplankiusius lankytojus, informaciją apie interneto svetainę, kurioje buvo patalpinta tokia reklama ir iš kurios lankytojas pateko į Interneto svetainę, lankytojo naršyklės informaciją ir IP adresą bei lankytojų paspaudimus ir pan. veiksmus Interneto svetainėje.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi: ChromeFirefoxInternet ExplorerEdgeSafariOpera.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/bei http://www.youronlinechoices.com/.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

11. DUOMENŲ TVARKYTOJAIIR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

MANGO UW pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti, tai yra būtina įgyvendinant reikalavimus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, MANGO UW grupės bendrovėms.

Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.

MANGO UW informuoja, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, „Google Ireland“ bendrovė gali perduoti informaciją Google grupės įmonėms, veikiančioms Jungtinėse Amerikos Valstijose). Primename, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

12. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad MANGO UW galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

13 KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Savo asmens duomenų atžvilgiu, taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, atvejais, tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į taikomus apribojimus, Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;

 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti skundą. MANGO UW rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti el. paštu info@mangouw.eu kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti ir (ar) skundą pateikti galite susisiekdami su MANGO UW el. paštu info@mangouw.eu. MANGO UW, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi Jūsų tapatybės patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, MANGO UW turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

14. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis:

Paštu: Polocko g. 26-41, LT-07150, Vilnius, Lietuva

Telefonu: +370 6 121 2121

El. paštu: info@mangouw.eu

15. KITOS NUOSTATOS

MANGO UW gali bet kada atnaujinti Politiką. MANGO UW informuos Klientus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Klientai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie neprieštarauja atliktiems pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.